Prowind, ul. Toruńska 37/2, 85-023 Bydgoszcz, telefon: (052)320 99 00, fax: (052)370 06 75, e-mail: biuro@prowind.pl
§  sporządzanie pozwów, pism procesowych i pozaprocesowych,
§  sporządzanie i składanie wniosków, formularzy do sądów i innych instytucji,
§  sporządzanie i składanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
§  sprawy odszkodowawcze,
§  windykacja należności.
 

    Szanowni Państwo!

Firma PROWIND jest biurem świadczącym usługi prawne i windykacyjne. Nasza firma swoim zasięgiem obejmuje obszar całego kraju. Biuro PROWIND istnieje od 1999 roku. Zajmujemy trwałą pozycję na rynku usług windykacyjnych. Nawiązaliśmy współpracę z kilkuset podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi z całego kraju. Korzystamy ze sprawdzonych metod egzekwowania należności. Ponadto oferujemy usługi prawne dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Przygotowujemy pozwy i inne pisma z zakresu:

  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa gospodarczego,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa pracy.
Obecnie jednym z problemów przeciętnego obywatela jest utrudniony dostęp do informacji na temat prawa. Wątpliwości wzbudza ustalenie jakie środki prawne mogą być w danym przypadku wykorzystane. Wysokie ceny usług prawnych powodują, że rzadko podejmowane są decyzje o skorzystaniu z pomocy kancelarii prawnych. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu PROWIND świadczy usługi związane z przygotowywaniem pism prawnych.


Copyright 2007 © Prowind - Biuro Windykacji i Usług Prawnych   |  kierunkowy 52 - katalog stron