Prowind, ul. Szubińska 97, 85-006 Białe Błota, tel./fax: 52 320 99 00, kom. 795 578 554, e-mail: biuro@prowind.pl
§  sporządzanie pozwów, pism procesowych i pozaprocesowych,
§  sporządzanie i składanie wniosków, formularzy do sądów i innych instytucji,
§  sporządzanie i składanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
§  sprawy odszkodowawcze,
§  windykacja należności.
 

    Zlecenie windykacji

W celu zgłoszenia zlecenia windykacji prosimy przesłąć informacje na naszą skrzynkę internetową (po przez poniższy formularz) lub faxem ( 52 320 99 00 ). Prosimy w pierwszej części zamieścić informacie o zleceniodawcy (wierzycielu), przekazującym sprawę do windykacji (np. nazwisko, firma, adres, telefon itp.), w drugiej części informacje o dłużniku, w trzeciej informacje na temat wierzytelności (wysokość należności, sposób powstania długu, długość opóźnienia itd.). Po dokonaniu wstępnej analizy poinformujemy Państwa telefonicznie lub poprzez internet o przyjęciu zlecenia i proponowanej prowizji oraz formalnościach jaki muszą byc dopełnine.

Podkreślamy, że wysłanie zgłoszeniowego nie rodzi zobowiązań po stronie Zleceniodawcy.

1. Dane zleceniodawcy (wierzyciela)  
nazwa firmy:  
e-mail:  
telefon:  
adres:  

2. Dane dłużnika:  
nazwa firmy:  
adres:  

3. Informacje o wierzytelności:  
np. wysokość należności,
sposób powstania długu,
długość opóźnienia itd.
 Copyright 2007 © Prowind - Biuro Windykacji i Usług Prawnych  |  DOŁĄCZ DO NAS NA  Windykacja Prowind