Prowind, ul. Szubińska 97, 85-006 Białe Błota, tel./fax: 52 320 99 00, kom. 795 578 554, e-mail: biuro@prowind.pl
§  sporządzanie pozwów, pism procesowych i pozaprocesowych,
§  sporządzanie i składanie wniosków, formularzy do sądów i innych instytucji,
§  sporządzanie i składanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
§  sprawy odszkodowawcze,
§  windykacja należności.
 

    Upomnienie windykacyjne

Usługa ta polega na wysłaniu do opóźniającego się Kontrahenta monitu wystawionego przez PROWIND Biuro Windykacji. Treść monitu zawiera przypomnienie konieczności uregulowania określonej należności oraz ostrzeżenie, iż dalsze opóźnienie spowoduje podjęcie działań windykacyjnych przez firmę "Prowind". Upomnienie to warto zastosować wówczas, gdy wierzyciel nie chce zlecać windykacji uznając, iż monit wystawiony przez "Prowind" będzie wystarczający środkiem do zmobilizowania dłużnika. Usługa ta jest opłacalna zwłaszcza dla osób, które nie mają wkupionej pieczęci windykacyjnej. Koszt wystawienie jednego upomnienia windykacyjnego wynosi 100 zł + 22% VAT. Firmy stale korzystające z tej usługi mogą liczyć na korzystniejsze warunki współpracy.Copyright 2007 © Prowind - Biuro Windykacji i Usług Prawnych  |  DOŁĄCZ DO NAS NA  Windykacja Prowind