Prowind, ul. Szubińska 97, 85-006 Białe Błota, tel./fax: 52 320 99 00, kom. 795 578 554, e-mail: biuro@prowind.pl
§  sporządzanie pozwów, pism procesowych i pozaprocesowych,
§  sporządzanie i składanie wniosków, formularzy do sądów i innych instytucji,
§  sporządzanie i składanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
§  sprawy odszkodowawcze,
§  windykacja należności.
 

    Postępowanie windykacyjne

Jednym z podstawowych problemów polskiej gospodarki są zatory płatnicze. Regułą stało się niedotrzymywanie terminów płatności. Biuro PROWIND świadczy usługi związane z dochodzeniem należności. Działania windykacyjne mogą być prowadzone na dwa sposoby. Pierwszy polega na windykacji pozasądowej. Dokonywana jest ona z wykorzystaniem takich elementów, jak sprzedaż wierzytelności, kompensata, zamiana na towar lub zamiana na wierzytelności będące w posiadaniu dłużnika. Przede wszystkim jednak podejmowane są negocjacje mające na celu ustalenie przyczyn opóznienia i skłonienie dłużnika do uregulowania należności. Drugim sposobem jest dochodzenie roszczenia na drodze sądowej, którego istotą jest uzyskanie orzeczenia sądu i następnie przeprowadzenie egzekucji przez komornika.

Windykacja pozasądowa. Jest to usługa polegająca na zleceniu odzyskania należności klienta w maksymalnie krótkim okresie czasu w drodze negocjacji z dłużnikiem. Zajmujemy się długami o różnym stadium przeterminowania i statusie:

 • sprawy przed zastosowaniem drogi sądowej,
 • należności stwierdzone z tytułem wykonawczym,
 • sprawy po bezskutecznej egzekucji komorniczej.
Wynagrodzenie naszej firmy jest uzależnione wyłącznie od skuteczności i wartości odzyskanych należności. Opłata wstępna za przyjęcie spraw do windykacji wynosi 50zł + 22%VAT. Wysokość naszej prowizji jest uzależniona od wartości wierzytelności i długości okresu przeterminowania. Usługa windykacji pozasądowej umożliwia:
 • uniknięcie wydatków i trudności związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem działu windykacji,
 • skoncentrowanie się firmy na produkcji i realizacji usług stanowiących główny przedmiot jej działania.

Schemat procedury:
a. Omówienie warunków współpracy, podpisanie umowy współpracy, przekazanie przez wierzyciela danych dotyczących dłużnika:
 • imię i nazwisko dłużnika lub nazwa firmy i podanie formy prawnej jej prowadzenia,
 • adres zamieszkania, pobytu, siedziby prowadzenia działalności,
 • kopie dokumentów stwierdzających zadłużenie (np. faktury VAT, umowy, orzeczenia sądowe).

b. Postępowanie negocjacyjne. Działania podejmowane przez naszą firmę polegają na wysłaniu wezwań do zapłaty, kontaktach telefonicznych z dłużnikiem i bezpośrednich rozmowach naszych windykatorów. Wyniki naszych działań uzależnione są od sposobu podejścia dłużnika do problemu spłaty należności oraz jego stanu majątkowego. Możliwa jest:
 • jednorazowa spłata długu,
 • rozliczenie się z wierzycielem w towarze, wykonanej usłudze lub pracy,
 • spłata należności w ratach.Copyright 2007 © Prowind - Biuro Windykacji i Usług Prawnych  |  DOŁĄCZ DO NAS NA  Windykacja Prowind