Prowind, ul. Szubińska 97, 85-006 Białe Błota, tel./fax: 52 320 99 00, kom. 795 578 554, e-mail: biuro@prowind.pl
§  sporządzanie pozwów, pism procesowych i pozaprocesowych,
§  sporządzanie i składanie wniosków, formularzy do sądów i innych instytucji,
§  sporządzanie i składanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
§  sprawy odszkodowawcze,
§  windykacja należności.
 

    Pieczęć windykacyjna

Zachęcamy do zawierania umowy użytkowania pieczęci windykacyjnej. Pieczęć jest prewencyjnym narzędziem mającym na celu zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania płatności. Może być umieszczana na fakturach wystawianych odbiorcom towarów lub usług lub na wezwaniach do zapłaty. Treść pieczęci ostrzega, że w razie braku zapłaty w terminie, dochodzeniem należności zajmie się PROWIND Biuro Windykacji.
Pieczęć jest tak zaprojektowana, aby przyciągnąć uwagę dłużnika. Czerwony kolor czcionki powoduje, że jest ona od razu widoczna, a jej kształt wyróżnia ją spośród pieczątek stosowanych do innych celów.
Firma używająca naszej pieczęci prewencyjnej zyskuje korzystniejsze warunki realizacji innych usług. Miesięczny abonament użytkowania pieczęci wynosi 50 zł +22% VAT.
Copyright 2007 © Prowind - Biuro Windykacji i Usług Prawnych  |  DOŁĄCZ DO NAS NA  Windykacja Prowind